Біржові торги з продажу майна, що знаходиться в податковій заставі

Для здійснення торгівлі майном, що знаходиться у податковій заставі на ТОВ "Українська енергетична біржа", необхідно набути статусу Непостійного члена біржі.

Аукціон з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, проводиться на підставі відповідного договору, який укладається органом доходів і зборів з уповноваженою товарною біржею. До договору додаються завірена органом доходів і зборів копія акта опису майна в податкову заставу та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та/або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Майно, яке підлягає продажу на аукціоні, виставляється на аукціон за початковою ціною, що визначається органом доходів і зборів на підставі звіту (акта) про оцінку майна, складеного відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".


ТОВ "Українська енергетична біржа" виконує наступні функції у сфері реалізації майна, що знаходится у податковій заставі:

  • співпраця з районними державними податковими інспекціями та державними податковими адміністраціями України;
  • проведення цільових аукціонів/біржових торгів з продажу активів, які перебувають у податковій заставі;
  • надання роз’яснень клієнтам біржі стосовно порядку проведення біржових операцій на ТОВ «УЕБ».

Нормативно-правові акти: